Flytspackla badrummet

Inför flytspackling

Flytspackel – flytspackla in golvvärme i badrummet.

Flytspackel för badrum

Flytspackel används på golv för att förstärka, avjämna eller skapa fall i badrum, hall, tvättstuga, entré och hall. Flytspackel med fiber (ger armeringsegenskaper) kan också användas för ingjutning av elektrisk golvvärme (värmegolv) eller vattenburen golvvärme. Flytspackel är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med en skyddande beläggning, till exempel klinker, granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor. I våtrum, badrum eller tvättstuga skall flytspackel täckas med tätskikt som hindrar vatten att komma ner till flytspacklet. OBS att flytspackel inte får ligga i ständig fukt.

I nedanstående exempel ska vi göra ett badrumsgolv med fall till golvbrunnen och gjuta in elektrisk golvvärme. Vi använder oss av Kiilto:s fiberarmerade flytspackel, fästprimer, armeringsnät, byggspackel samt avstängningslist.

Övrigt material som behövs är följande:
- Rent vatten med en temperatur på 10 – 20 grader.
- Kraftig hink, helst flera. 25 liter.
- Blandare som är stark och kommer upp i höga varv.
- Blandare / visp för flytspackel.
- Vattenmått, det kan vara bra att mäta upp flera kärl i förväg så slipper man tänka på vattenmängden.
- Skyddspapp på golvet, det dammar och skvätter.
- Avstängningslist.
- Nivåpinnar (vid spånskivegolv kan du använda dig av skruvar med platt huvud), så att man ser när flytspacklet är i rätt nivå.
- Man bör vara 2 personer, en blandar och en häller.


Underlag för flytspacklingen.

Flytspackel på betong
Flytspackel på betong

Betongytor skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och andra orenheter. Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort. Använd barkspade eller slipmaskin.

Är det fuktvandring så ska inte fästprimer användas utan man skrapar ut fix som fäster i betongen och gör en häftbrygga mot flytspacklet.

Flytspacklet förstärker inte golvet utan man kan gå ner på minimumnivån med flytspacklet. Exempel på flytspackel är Kiilto Floor Heat DF, det är ett fiberarmerade flytspackel har minimum 3 mm och ett maximum på 50 mm per gjutning.

Spånskiva
Flytspackel på spånskiva

Är det spånskiva ska det dammsugas spån och allt löst damm och rester. Armeringsnät ska användas för mer stabilitet( de är ca 1 kvadratmeter stora och har maskmått 5 till 10cm samt tjockleken på armeringen ska vara minst 2,5 mm). Undvik plastnät och nät som kan rullas ut (hönsnät).

Idag finns det spårade spånskivor för vattenburen golvvärme, tänk på att de är svaga och behöver förstärkas innan flytspackling. Fråga din trävaruhandlare vad som gäller med din spårade spånskiva.

Ska ni lägga elektrisk golvvärme så är rekommenderad flytspackelnivå 15 mm på minsta stället.

Är det vattenburen golvvärme är det 15 mm ovanför slangen eller minst 30 mm flytspackel som gäller. Tänk på att armeringsnätet bygger 5 mm vilket gör att en slang på 12 mm behöver 5 mm (armeringsnät) + 12 mm (slang) + 15 mm (flytspackel) + eventuell fallbyggnad på ca 10 mm = 42 mm flytspackel i genomsnitt i badrummet och 32 mm vid golvbrunnen (lägsta nivån).

Vill ni inte ha golvvärme utan ett stabilt golv är det 12 mm flytspackel som gäller.

Isoleringsskivor

Dammsug ytan så att den är fri från partiklar. Här behövs ingen fästprimer utan på med armeringsnät och sen flytspackel. Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.

Golvvärmeskivor med aluminiumfolie
Flytspackel på plåtar eller aluminiumfolie

Dammsug ytan så att den är fri från partiklar. Torka av folieytan med rödsprit för att fästprimern ska fästa ordentligt i aluminiumet.

Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.

Kiilto har kommit med en fästprimer som gör att vidhäftningen blir mycket bättre, Kiilto Fix Primer. Den innehåller sand som fastnar i aluminiumfolien (eller andra typer av metall) och bildar en häftbrygga.


Golv, rum och vattentemperatur
Flytspackel, rätt temperatur på rummet vid arbeta med flytspackel

Vi gör en egen rubrik med detta då det kan bli förödande fel om man inte ser detta.

Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +10°C och +20°C när spackelmassan läggs. Nedre gräns för temperaturen i underlaget är + 8°C.

Drag, från avlopp och rörgenomföringar, bristande täckning av dörröppningar osv kan också ändra bindningsegenskaperna för spackelmassan och påverka slutkvaliteten.

Tänk även på att vattentemperaturen inte får vara för kall (vintern) eller för varm (slangen ligger i trädgården), då kommer problemen.

Flytspacklet bör normalt inte läggas på betonggolv där fuktigheten är högre än 90% relativ fuktighet (RF).

Prima med fästprimer inför flytspackling.

Underlaget skall oftast primas med fästprimer innan flytspackel läggs på. God primning är förutsättning för ett porfritt, sprickfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.

Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte hoppa över detta. Det kostar inte så mycket.

Vill du veta priser så gå in på offert och fyll i så mycket som möjligt och du får en detaljerad offert tillbaka. Detaljerad offert.
1) Har man dammsugit så finns det fortfarande rester kvar. Primern bildar en fin film som binder alla små rester.
2) Primerns yta bildar en film som gör att fukten i flytspacklet inte försvinner ner i underliggande material.
3) Primerns ytfilm hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan.

Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer.

Även låg temperatur kan förstöra. Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken till uppsprickning och bom (luftfickor under flytspacklet) vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag.

Det kan krävas primning två gånger och det märks om primern torkar direkt. Påföring av primer med styv borste kan också förbättra inträngningsegenskaperna för primern.

Blandningsförfarande för fästprimern:
Betonggolv:

- 1 del primer & 3 del vatten.

Fuktigt betonggolv:

- Ingen primer, använd fix och skrapa ut på golvet som en häftbrygga.

Spånskiva:

- Bara primer.

Starkt sugande:

- 1 del primer & 2 del vatten. Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas.

När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv (det går att lägga ut armeringsnätet först och prima efteråt, Kiiltos startprimer har en maxtid på 24 timmar.

Armeringsnät för flytpackling.

Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv (det går att lägga ut armeringsnätet först och prima efteråt, Kiiltos startprimer har en maxtid på 24 timmar. Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm.

Sätt fast nätet i golvet med häftpistol eller skruva fast det. Låt det gå omlott på varandra. När nätet är på plats så ska ev. kabeln läggas ut.

Använd Er av kabelleverantörens anvisningar och här måste en behörig elektriker godkänna utläggningen. Obs att jordfelsbrytare ska finnas för badrum. Lägg inte kabeln där du sedan ska borra för att göra infästningar för exempel toalettstol.

Glöm inte givarkabeln. Den ska läggas ut 50 cm ut från väggen och brukar ligga i ett rör som gör att man kan byta känselkroppen. Testa att kabeln är hel innan flytspackling.

Fallbyggnad.
Lutningen ska vara enligt nedan.

Ytor som utsätts för regelmässig vattenbegjutning ska ha en lutning på 1:50 – 1:150 ( dvs mellan 20 mm/m – 6,7 mm/ m). Övrig golvyta eller utrymmen som delvis utsätts för vatten ska ha en lutning på 1:100 – 1:200 (dvs mellan 10 mm/m – 5 mm/m).

2021 tillkom en förändring av lutningen närmast golvbrunnen mot väggen. Eftersom man inte normalt står utmed väggen så är det liten risk att halka. Lutningen här kan vara upp till 1:25 (40mm/m).

Det får aldrig förekomma bakfall i våtutrymmet. Det ska alltid vara fall mot brunnen i våta utrymmen. OBS! Spackla kant i kant med golvbrunnen. Golvbrunnen får under inga omständigheter spacklas över.

Det finns 2 generella sätt att flytspackla ett badrum.

Blandning av flytspackel.

Följ blandnings- och appliceringsanvisningarna enligt säcken. Minsta avvikelse kan göra flytspacklet svagt och poröst. När det gäller fiberflytspacklet så ska pulvret ha rumstemperatur vid tillblandningen (ca. 20°C) och så även vattnet. Om Ni har en slang i trädgården så kan solen värma upp vattnet vilket gör att flytspacklet härdar för snabbt. Om det är nästan 0 grader så torkar flytspacklet men härdar inte. Lagom är bäst. Temperaturen i den färdiga massan bör vara > 15°C.

Fiberflytspacklet blandas med borr och visp i 2-3 minuter tills massan är homogen och klumpfri. Färdigblandad massa skall användas inom 20 min.

Rekommenderad vattenmängd är det som står på säcken, varken mer eller mindre. För mycket vatten reducerar flytspacklets fasthet, orsakar separation och ger en ojämnare och fulare yta.

2 sätt att göra fallbyggnad i badrummet med flytspackel.

Alternativ 1. Självavjämnande spackling (svårast).

Utläggning.

För att se nivån på flytspacklet, använd nivåpinnar eller skruvar med platta huvuden. Skruva ner dem till rätt nivå så ser Ni när flytspacklet når över skruvskallen. Använd ca 2-3 nivåpinnar per kvm.

Täta ner i golvbrunnen med någon kraftig påse (det får inte läcka ner i rören som är anslutna till golvbrunnen). Börja att fylla rummet med flytspackel och häll längs kanterna.

När hela rummet är fyllt med flytspackel, så tar Ni en lång käpp med en ditsatt skopa i änden. Om man kan så ska man stå i dörröppningen och ösa med skopan. Det är viktigt att skopan ska få plats i golvbrunnen. Börja att ösa ur golvbrunnen, häll det som är i skopan utmed väggarna. I och med att hålet i golvbrunnen är lägsta punkten kommer det att bli ett naturligt fall mot den.

Vill man bearbeta massan så gör man det med en tandad spackelspade och fös massan från området där man inte vill ha så mycket flytspackel. Man kan även använda en piggroller.

Observera återigen den så kallade öppentiden som är cirka 10 minuter (varierar mellan sorterna, tjocklek och temperatur, läs på påsen). För att flytspacklet inte ska rinna ner till oönskade ställen, ska självhäftande avstängningslist monteras. Ta bort den när man kan gå på flytspacklet, det brukar ta 2-3 timmar innan flytspacklet är gångbart (beror på vilken sort, tjocklek och temperatur).

Massan har ännu inte blivit hård vilket gör att du kan ”skära” bort kanten på massan så det blir en jämn och slät övergång mot golvbrunnen.

Se även till att det inte finns några springor eller glipor på golvet mellan skivor, golv/väggvinkeln eller liknande. Det kan gå åt många säckar när källaren undertill, fylls!

En vanlig höjd som man kan räkna med vid värmegolv på spånskiva är 22-24 mm i genomsnitt.

Vill Ni ha hjälp med uträkning av mängder av flytspackel och vad det skulle kosta så fyll i offertmallen på denna sida.
Vill Ni även ha med tätskikt och annat bra så klicka här.

Alternativ 2 (för nybörjaren och den ovane).

Utläggning.

Med avstängningslisten stänger man av 1 kvadratmeter med golvbrunnen i centrum. Övriga rummet delas in i mindre fyrkanter, beroende på din vana att flytspackla. I filmen tar vi hela ytan men är du osäker, dela upp! Det är ingen fara med kanterna som blir, låt nästa flytspackling gå emot. Flytspacklet fylls nu utanför golvbrunnen. Häll utmed väggarna så att flytspacklet rinner mot avstängningslisten..

Se till att Ni har tätat sprickor. När man fått en bra yta och flytspacklet är gångbart så ta bort avstängningslisten.

När flytspacklet har torkat bygger man upp det lokala fallet mot golvbrunnen med ett trög-flytande byggspackel.

Allmänt.

När man har flytspacklat och man ser att det är bakfall, vad gör man? Det finns två sätt, hyr en slip och slipa ner golvet (det dammar fruktansvärt mycket och är svårt att få bra).

Det andra sättet är att prima och sen flytspackla igen. Det får inte vara bakfall!

Om ni inte lägger fix och plattor på en flytspacklad yta ska flytspacklet täckas med byggplast när golvet är gångbart. Detta för att hindra en överhärdning på flytspacklet. Detsamma gäller vid tätskiktning (vänta 1 cm per dag innan tätskiktet ska på). Överhärdningen kan göra så att flytspacklet spricker eller lossar från underlaget.

Vad kostar flytspackel?

Vi räknar ut åt dig vad ditt projekt skulle kosta. Du får en detaljerad pdf-fil med allt material som du kan behöva. Du avgör sen vad du vill ha av detta.

Klicka här för gratis offert på flytspackel och tätskikt samt elektrisk golvvärme.