Inför flytspackling

Flytspackel – flytspackla in golvvärme i badrummet.

Flytspackel för badrum

Flytspackel för badrum

Flytspackel används på golv för att förstärka, avjämna eller skapa fall i badrum, hall, tvättstuga, entré och hall. Flytspackel med fiber (flytspackel med fiber ger armeringsegenskaper) kan också användas för ingjutning av elektrisk golvvärme (värmegolv) eller vattenburen golvvärme. Flytspackel är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med en skyddande beläggning, till exempel klinker, granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor. I våtrum, badrum eller tvättstuga skall flytspackel täckas med tätskikt som hindrar vatten att komma ner till flytspacklet. OBS att flytspackel inte får ligga i ständig fukt. I nedanstående exempel ska vi göra ett badrumsgolv med fall till golvbrunnen och gjuta in elektrisk golvvärme. Vi använder oss av www.kakelplattan.se fiberarmerade flytspackel, fästprimer, armeringsnät, byggspackel samt avstängningslist. Övrigt material som behövas är följande:

 • Rent vatten men en temperatur på 10 – 20 grader.
 • Kraftig hink, helst flera. 25 liter.
 • Blandare som är stark och kommer upp i höga varv.
 • Blandare / visp för flytspackel.
 • Vattenmått, det kan vara bra att mäta upp flera kärl i förväg så slipper man tänka på vattenmägden.
 • Skyddspapp på golvet, det dammar och skvätter.
 • Avstängningslist.
 • Nivåpinnar (vid spånskivegolv kan man använda sig av skruvar med platt huvud så att man ser när flytspacklet är i rätt nivå).
 • Man bör vara 2 personer, en blandar och en häller.

Underlag för flytspacklingen.

Betong

Flytspackel på betong

Flytspackel på betong

Betongytor skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och andra orenheter. Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort. Använd barkspade eller slipmaskin. Är det fuktvandring så ska inte fästprimer användas utan man skrapar ut fix som fäster i betongen och gör en häftbrygga mot flytspacklet. Flytspacklet förstärker inte golvet utan man kan gå ner på minimumnivån med flytspacklet. www.kakelplattan.se fiberarmerade flytspackel har minimum 3 mm.

Spånskiva

Flytspackel på spånskiva

Flytspackel på spånskiva

Är det spånskiva ska det dammsugas spån och allt löst damm och rester. När det är spånskiva så ska armeringsnät ( de är 1 kvadratmeter stora och har maskmått 5 till 10cm samt tjockleken på armeringen ska vara minst 2,5 mm) användas för mer stabilitet. Undvik nät som kan rullas ut (hönsnät). Idag finns det spårade spånskivor för vattenburen golvvärme, tänk på att de är försvagade och behöver förstärkas innan flytspackling. Fråga din trävaruhandlare vad som gäller med din spårade spånskiva. Ska ni lägga elektrisk golvvärme så är rekommenderad flytspacklenivå 15 mm på minsta stället. Är det vattenburen golvvärme är det 15 mm ovanför slangen eller minst 30 mm flytspackel som gäller. Tänk på att armeringsnätet bygger 5 mm vilket gör att en slang på 12 mm behöver 5 mm (armeringsnät) + 12 mm (slang) + 15 mm (flytspackel) + eventuell fallbyggnad på ca 10 mm = 42 mm flytspackel i genomsnitt i badrummet och 32 mm vid golvbrunnen (lägsta nivån). Vill ni inte ha golvvärme utan ett stabilt golv är det 12 mm flytspackel som gäller.

Isoleringsskivor

Damsug ytan så att den är fri från partiklar. Här behövs ingen fästprimer utan på med armeringsnät och sen flytspackel på. Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.

Golvvärmeskivor med aluminiumfolie

flytspackel på aluminiumfolie

flytspackel på aluminiumfolie

Damsug ytan så att den är fri från partiklar. Torka av folieytan med rödsprit för att sen fästprimern ska fästa ordentligt i aluminumet. Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.

Golv, rum och vattentemperatur

Rätt temperatur på rummet vid arbeta med flytspackel

Rätt temperatur på rummet vid arbeta med flytspackel

Vi gör en egen rubrik med detta då det kan bli förödande fel om man inte kollar detta. Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +10°C och +25°C när spackelmassan läggs. Nedre gräns för temperaturen i underlaget är + 8°C. Drag, från avlopp och rörgenomföringar, bristande tilltäckning av dörröppningar osv kan också ändra avbindningsegenskaperna för spackelmassan och påverka slutkvaliteten. Tänk på att vattentemperaturen inte får vara för kallt (vintern) eller för varmt (slangen ligger i trädgården), då kommer problemen. Flytspacklet bör normalt inte läggas på betonggolv där fuktigheten är högre än 90% relativ fuktighet (RF).

Prima med fästprimer inför flytspackling.

Underlaget skall alltid primas med fästprimer innan flytspackel läggs på. God primning är förutsättning för ett porfritt, sprickfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.

Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte hoppa över detta. Det kostar inte så mycket. Vill du veta priser så gå in på offert och fyll i så mycket som möjligt och du får en detaljerad offert tillbaka.

 1. Har man dammsugit så finns det fortfarande rester kvar. Primern bildar en fin film som binder detta.
 2. Primerns yta bildar en film som gör att fukten i flytspacklet inte försvinner ner i underliggande material. Gammal betong och underlag som RF som övriga rummet suger mycket fukt.
 3. Primerns ytfilm hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan. Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer.

Även låg temperatur kan förstöra. Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken till uppsprickning och bom (luftfickor under flytspacklet) vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag. Det kan krävas primning två gånger. Påföring av primer med styv borste kan också förbättra inträngningsegenskaperna för Primern.

Blandningsförfarande för fästprimern:

Betonggolv:

1 del primer & 3 del vatten.

Fuktigt betonggolv:

Ingen primer, använd fix och skrapa ut på golvet som en häftbrygga.

Spånskiva:

Bara primer.

Starkt sugande:

1 del primer & 2 del vatten. Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv.

Armeringsnät för flytpackling.

Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv. Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät ”tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm. Sätt fast nätet i golvet med häftpistol eller skruva fast det. Låt det gå omlott på varandra. När nätet är på plats så ska kabeln läggas ut. Använd Er av kabelleverantörens anvisningar och här måste en behörig elektriker godkänna utläggningen. Obs att jordfelsbrytare ska finnas för badrum. Lägg inte kabeln där du sedan ska borra för att göra infästningar för exempel toalettstol. Glöm inte givarkabeln. Den ska läggas ut 50 cm ut från väggen och brukar ligga i ett rör som gör att man kan byta känselkroppen. Testa att kabeln är hel innan flytspackling.

Fallbyggnad

Lutningen ska vara enligt nedan
 • Ytor som utsätts för regelmässig vattenbegjutning ska ha en lutning på 1:50 – 1:150 ( dvs mellan 20 mm/m – 6,7 mm/ m).
 • Övrig golvyta eller utrymmen som delvis utsätts för vatten ska ha en lutning på 1:100 – 1:200 (dvs mellan 10 mm/m – 5 mm/m.)

Det får aldrig förekomma bakfall i våtutrymmet. Det ska alltid vara fall mot brunnen i våta utrymmen. OBS! Spackla kant i kant med golvbrunnen.

Golvbrunnen får under inga omständigheter spacklas över. Det kan vara ganska svårt att bygga ett fall i våtrum.

Det finns 2 generella sätt att flytspackla ett badrum, vilket vi tar upp i nästa del.

Nu är det dax för flytspacklingen, klicka här för att komma till nästa del.

Vill du ha en detaljerad offert på vad du behöver,

klicka här för att komma till offert.